Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Stvaramo školu budućnosti

Zaposleni u Osnovnoj školi „Majšanski put“ po ko zna koji put su dokazali da su složan kolektiv i, jednoglasno, mesto direktora ponovo poverili Beati Bognar. Svojim prethodnim mandatom dugogodišnja učiteljica uverila je kolege i zajednicu da je iskustvo, stečeno u nastavi, od velikog značaja u rukovođenju jednim složenim sistemom kao što je škola.

  • Ovo je jasan znak da kolektiv veruje u Vas i Vašu viziju škole. Šta je obeležilo prethodne četiri godine Vašeg mandata?

Zajednički smo radili na tome da naša škola potvrdi svoju otvorenost prema društvenoj zajednici, i da omogući svakom detetu da razvija znanja i veštine, a da se pri tome ne zanemare njegove individualne potrebe. Razvoj škole zasnivamo na onom što je najbitnije, a to su resursi škole, konkrento – izuzetno kvalitetan nastavni kadar i savremena oprema, koja nam je neophodna za rad. To su preduslovi za kvalitetnu nastavu, koja za cilj ima podsticanje razvoja svih učenika. Naši napori su usmereni ka tome da opravdamo poverenje ukazano od strane roditelja kada je reč o izboru škole za njihovo dete. Ove jeseni smo (ponovo) dobili potvrdu našeg truda: imamo po dva prva razreda na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku. S obzirom da se stalno smanjuje broj dece u Subotici, utoliko je i ovaj podatak značajniji. To smo zajednički postigli kvalitetnim radom i nastavom, kao i dobrom saradnjom sa roditeljima.

  • U prethodnom periodu u školi se mnogo radilo i gradilo, realizovane su velike investicije. Na koje ste naročito ponosni?

– Zamenili smo prozore na centralnoj zgradi, ugradili novi gasni kotao, obnovljena je krovna konstrukcija na zgradi produženog boravka, izgrađena je ostava za bicikle, popravljena je ograda i u toku je postavljanje iste… Jedina smo škola koja ima pokretnu platformu za nesmetano kretanje učenika sa invaliditetom. Imamo prostrano dvorište sa mnogo zelenila, terene za košarku, tenis i odbojku, poligon za saobraćaj, školski radio, savremeno opremljenu kuhinju u kojoj se svakodnevno pripremaju kuvani obroci za decu, veliku svečanu i fiskulturnu salu sa tribinama, pa čak i salu za veštački alpinizam. Naši učenici i zaposleni su zadovoljni što su im na raspolaganju savremeno opremljene učionice, kao i dobri i bezbedni uslovi za rad.

  • Na koji način Škola dolazi do sredstava kojima se podstiče dalji razvoj i poboljšavaju uslovi za rad?

– U cilju poboljšanja uslova rada, pratimo i učestvujemo na raznim konkursima koje raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, Pokrajinski sekretarijat za sport, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, kao i Fondacija „Betlen Gabor“. Izuzetno nam je drago što su svi oni prepoznali naš trud i želju da postavimo nove standarde u obrazovanju.

  • Tesno sarađujete sa gradskim institucijama i lokalnom zajednicom, a sa velikim elanom nastavnika, učenika i roditelja, gotovo svaki značajniji datum obeležavate pratećim programom ili manifestacijom.

– Kalendar dešavanja je veoma sadržajan i raznovrstan, a u organizaciji imamo veliku podršku zaposlenih i učenika, ali i njihovih roditelja. Zato nam je cela godina prošarana zanimljivim manifestacijama kao što su  Multikulturalni dan, petodnevni letnji kampovi, Sunčana jesen života, Božićni vašar, Tematski dan, revija talenata, maskenbal... Kroz ove manifestacije naši učenici imaju priliku da se upoznaju sa različitim jezicima, kulturama i tradicijom, razvijamo toleranciju, međusobno razumevanje, ali i preduzetništvo, negujemo talente... Podržavamo i organizujemo humanitarne akcije, pa smo tako od dela prihoda sa Božićnog vašara, uz saglasnost Dečjeg parlamenta i Saveta roditelja, donirali pulsni oksimetar Odeljenju neonatologije Opšte bolnice u Subotici.

– Izazovi su svuda oko nas, međutim, posebno bih želela da istaknem važnost dobrih međuljudskih odnosa u našoj školi i nastavak prakse „tim-bildinga“ među svim zaposlenima, jer za uspešan rad i prevazilaženje izazova neophodno je negovanje timskog duha i stalna saradnja. Ponosna sam na tim sa kojim radim, na profesionalce koji svoj poziv doživljavaju kao veliku odgovornost, ali i privilegiju da učestvuju u razvoju i obrazovanju mladih naraštaja.

  • Kakvi su planovi predviđeni za razvoj škole u narednom periodu?

–  Unapređenje uslova za rad, stalno stručno usavršavane nastavnika i ulaganje u opremanje škole savremenim nastavnim sredstvima, doprinose jasnom cilju – kvalitetnoj nastavi koja se odvija u bezbednim i savremenim uslovima rada. Nastavljamo sa konkretnim projektima poput zamene prozora i termoizolacije fasade, obnove sportskog poligona, rekonstrukcije i ograđivanja sportskih terena... Postavljamo štedljivu rasvetu u celoj školi i ogradu oko školskog dvorišta, menjamo vrata na svim učionicama. Trudiću se da i dalje budemo još moderniji, bezbedniji, kvalitetniji i uvek najbolji. Veoma sam zahvalna kolegama na podršci i saradnji, jer sve što smo do sada postigli, postigli smo zajedno. Nadam se da ćemo svaki dan biti sve bolji i da će roditelji učenika i dalje prepoznavati Školu „Majšanski put“ kao savremenu obrazovnu instituciju u kojoj ceo kolektiv radi zajedno u interesu svih naših učenika.

Foto: Čaba Tot

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja