Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Školski odbor

Članovi Školskog odbora Osnovne škole "Majšanski put":

Članovi delegirani iz redova zaposlenih:
Robert Terek 
Rita Kokotović
Biserka Nimčević

Članovi iz redova roditelja:
Nataša Francišković
Tomislav Ćetković
Andrea Đerman

Članovi delegirani od strane lokalne samouprave:
Biljana Bošnjak
Renata Pap
Hilda Arnold

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja