Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Stručni timovi u školi 2022/2023 školskoj godini

 

 1. Чланови ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  су:
  1. Богнар Беата, директорица, председник тима
  2. Чутура Бојан, шк. педагог, координатор тима
  3. Терек Роберт, шк. психолог и председник ШО
  4. Божић Елвира, наст. разр. наст.
  5. Копуновић Соња, наставник
  6. Зец Тихана, секретар Школе
  7. Марковић Александар, помоћно особље
  8. Богашић Ведрана, председник Савета родитеља
  9.  председник Ученичког парламента

 

 1. Чланови СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА су:
  1. Чутура Бојан,  шк. педагог, председник актива
  2. Боршић Х. Ерика, наставник
  3. Рожа Рамона, наст. разр. наст.

 

 1. Чланови СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ (ШРП) су:
  1. Терек Роберт, шк.психолог, председник актива
  2. Решчик Марта, наставница
  3. Икић Изабела, наставница
  4. Нимчевић Бисерка, наст. разр. наст.
  5. Вујевић Бранка, наст. разр. наст.
  6. Радетић Адам, наставник
  7. Сеч Левенте, наставник
  8. Прелчец Виктор, наставник
  9. Темуновић Ивана, наставник
  10. Богнар Беата, директорица
  11. Чутура Бојан, шк. педагог
  12. Трикић Марија, члан Савета родитеља
  13. Представник локалне самоуправе

 

 

 1. Чланови ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ су:
  1. Терек Роберт, школски психолог, председник Школског одбора, председник тима
  2. Ђурасовић Ивана, наставник
  3. Вујевић Бранка, наст.разр.наст.
  4. Санто Жофиа, наставник
  5. Берта Миклош, наст. разр. наст.
  6. Жигић Санда, наст. разр. наст.
  7. Кекењ Тинде, наставник
  8. Шити Звездан, члан Савета родитеља
  9. Представник Ученичког парламента

 

 1. Чланови СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И РАД СА ТАЛЕНТОВАНОМ ДЕЦОМ су:
  1. Богнар Беата, директорица, председник тима
  2. Фарбаш Орсоља, наставник, координатор за инклузивно образ.
  3. Санто Жофиа, наставник, координатор за рад са талент. децом
  4. Кокотовић Рита, наст.разр.наст.
  5. Чутура Бојан, шк. педагог
  6. Терек Роберт, шк. психолог
  7. Туру Бернадета, наст. разр. наст.
  8. Туруш Биачи Рената, наст. разр. наст.
  9. Радетић Адам, наставник
  10. Чанади Силвија, наставница
  11. одељењски старешина ученик за кога се израђује ИОП
  12. стручни наставник из чијег предмета се за ученика израђује ИОП

 

 1. Чланови ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА су:
  1. Богнар Беата, директорица, председник Стручног тима за инклузивно образовање
  2. Мишколци Њилаш Изабела, наставник, председник Стручног већа наст. пр. природних наука
  3. Вулековић Беата, наставник,  председник Стручног већа наст. пр. друштвених наука
  4. Туру Богдан Бернадета, наст. разр. наст., председник Стручног већа наст. разредне наставе
  5. Радетић Адам, наставник, председник Стручног већа предметне наставе
  6. Терек Роберт, школски психолог, председник Тима за самовредн. и председник Стручног актива за школско развојно планирање
  7. Чутура Бојан, шк. педагог, председник Стручног актива за развој школског програма

 

 

 1. СТРУЧНА ВЕЋА НАСТАВНИКА:
  1. Стручно веће наставника НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ПРИРОДНИХ НАУКА (чланови су сви наставници математике, техничког и информатичког образовања, физике, хемије, биологије), председник МИШКОЛЦИ ЊИЛАШ ИЗАБЕЛА, наставник
  2. Стручно веће наставника НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА (чланови су сви наставници језика, историје, географије, ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања и предмета из интердисциплинарних области(обавезни изборни и изборни предмети) председник ВУЛЕКОВИЋ БЕАТА, наставник
  3. Стручно веће наставника РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ (чланови су сви наставници разредне наставе и учитељи), председник ТУРУ БОГДАН БЕРНАДЕТА, наст. разр. наставе
  4. Стручно веће наставника ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ (чланови су сви наставници предметне наставе), председник РАДЕТИЋ АДАМ, наставник

 

 

 1. Чланови ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА су:
  1. Мишколци Њилаш Изабела, наставник, председник тима
  2. Копуновић Соња, наставник
  3. Чутура Бојан, шк. педагог
  4. Терек Роберт, шк. психолог
  5. сваке школске године актуелне одељењске старешине одељења 7. и  8. разреда (8 -10 наставника)

           

 1. Чланови ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И

ПРЕДУЗЕТНИШТВА су:

  1. Икић Изабела, наставник, председник тима
  2. Рожа Рамона,  наст. разр. наставе
  3. Ивковић Ивандекић Емина,  наст. разр. наставе
  4. Фарбаш Оршоља, наставник
  5. Жбона Верица,  наст. разр. наставе
  6. Берта Миклош,  наст. разр. наставе
  7. Чеке Марта, наставник

 

 

 1. Чланови ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ
  1. Чеке Марта, помоћник директора
  2. Чутура Бојан, школски педагог
  3. Терек Роберт, школски психолог
  4. Одељењски старешина новопридошлог ученика
  5. Аранчић Сузана

 

 

 1. Чланови ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 

  1. Богнар Беата, директорица
  2. Темуновић Ивана, наставник, координатор тима
  3. Прелчец Виктор, наставник
  4. Стојановић Адриана, наставник
  5. Сабо Арпад, наставник
  6. Какаш Викториа, наставник
  7. Ласанц Карољ Флориан, наставник
  8. Вујевић Бранка, наставник
  9. Терек Роберт, шк. психолог
  10. Чутура Бојан, шк. педагог
  11. Јеловић Анамарија, аменик председника Савета родитеља
  12. Представник Ученичког парламента

 

 

 

 

 

 

 

 1. Чланови ПРОЈЕКТОГ ТИМА ШКОЛЕ „КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ“

 

  1. Терек Роберт, школски психолог, координатор тима
  2. Чутура Бојан, школски педагог
  3. Радетић Адам, наставник
  4. Решчик Марта, наставник
  5. Туру Б. Бернадета, наставник
  6. Батровић Наташа, наставник
  7. Тилинко Рената, наставник
  8. Божић Елвира, наставник
  9. Стојановић Адриана, наставник
  10. Нађ Ева, наставник
  11. Копуновић Соња, наставник
  12. Габрић Невена, наставник

 

 

 1. Чланови ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 

  1. Решчик Марта, координатор
  2. Ивандевић Ивковић Емина, наст. разр. наставе
  3. Бала Георгина, наставник
  4. Батиница Сања, наставник
  5. Радетић Адам, наставник
  6. Ђурић Лариса, наставник
  7. Габрић Невена, наставник
  8. Батровић Наташа, наставник
  9. Грубор Срђан, наставник
  10. Кокотовић Рита, наст. разр. наставе
  11. Ковачевић Ксенија, наставник
  12. Стојановић Адриана, наставник
  13. Нађ Ева, наставник
  14. Нађајтаи Адела, наст. разр. наставе
  15. Сабо Арпад, наставник
  16. Сеч Левенте, наставник
  17. Рожа Рамона, наст. разр. наставе
  18. Копуновић Соња, наставник
  19. Борбељ Тинде, наставник
  20. Милодановић Срђан, наставник
  21. Пелхе Ержебет, наставник
  22. Гајдош Каролина, наставник
  23. Нимчевић Бисерка, наст. разр. наставе
  24. Балажевић Никола, наставник
  25. Тот Марта, наст. разр. наставе
  26. Вуковић Нела, наст. разр. наставе
  27. Берта Миклош, наст. разр. наставе
  28. Зечевић Ружица, наст. разр. наставе
  29. Туруш Биачи Рената, наст. разр. наст.

 

 

 

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja