Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

STRUČNI AKTIV ZA ŠKOLSKO RAZVOJNO PLANIRANJE

Članovi Stručnog aktiva za školsko razvojno planiranje:

Robert TEREK, školski psiholog, predsednik Aktiva

Sanda ŽIGIĆ, prof. razredne nastave, zamenik Predsednika

Sanja BABIĆ, nastavnik

Marta REŠČIK, nastavnik

Eva TEKE, prof. razredne nastave

Biserka NIMČEVIĆ, prof. razredne nastave

Adela NAĐAJTAI, prof. razredne nastave

Adam RADETIĆ, nastavnik

Levente SEČ, nastavnik

Ana VUKIČEVIĆ, prof. razredne nastave

Beata BOGNAR, direktorica Škole

Bojan ČUTURA, školski pedagog

Mirjam LILIOM, predstavnica Saveta roditelja

Elvira BOROŠ, predstavnica lokalne samouprave

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

bga_logo