Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Dopunska i dodatna nastava

O terminima dopunskih i dodatnih časova pitajte učitelje odnosno nastavnike stručnih predmeta.

Pótórák és emelt szintű órák

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja