Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Dobitnici Vukove diplome i posebne diplome 2020

 8.a

INTERNE DIPLOME

1.

Bašić Palković Andrej

Tehničko i informatičko obrazovanje

2.

Bašić Palković  Filip

Tehničko i informatičko obrazovanje

3.

Bico Viktor

Srpski jezik, geografija, matematika, fizika, biologija, hemija

4.

Varnjaš Mateja

Engleski jezik, tehničko i informatičko obrazovanje

5.

Grčić Marko

Tehničko i informatičko obrazovanje, fizičko vaspitanje

6.

Dikosavić Saša

Tehničko i informatičko obrazovanje

7.

Knežević  Luka

Engleski jezik, hemija

8.

Nalčić  Mina

Istorija, fizika, matematika, biologija, hemija, tehničko i informatičko obrazovanje, francuski jezik

9.

Mihajlović Milica

Srpski jezik, likovna kultura, geografija, fizika, matematika, biologija, hemija, francuski jezik

10.

Radovanov Marijana

Srpski jezik, likovna kultura,  geografija, biologija, tehničko i informatičko obrazovanje

11.

Rađenović Dragan

Tehničko i informatičko obrazovanje

12.

Rudinski Luka

Tehničko i informatičko obrazovanje

13.

Fleišman Bojana

Geografija

14.

Hajdanov Slađana

Tehničko i  informatičko obrazovanje

15.

Horvat  Roberta

Tehničko i  informatičko obrazovanje

16.

Červenjak Petar

Tehničko i informatičko obrazovanje

17.

Čikoš Mia

Srpski jezik, geografija, biologija

POSEBNE DIPLOME

1.

Bico Viktor

Tehničko i informatičko obrazovanje, mađarski jezik

2.

Nalčić  Mina

Srpski jezik, engleski jezik, geografija

3.

Mihajlović Milica

istorija 

4.

Bašić Palković Andrej

Fizičko vaspitanje - fudbal

5.

Bašić Palković Filip

Fizičko vaspitanje - fudbal

6.

Rudinski Luka

Fizičko vaspitanje - košarka

7.

Knežević Luka

Fizičko vaspitanje - plivanje

8.

Fleišman Bojana

Fizičko vaspitanje - odbojka

 

 

VUKOVE DIPLOME

Bico Viktor

Nalčić  Mina

 

 

8.b

INTERNE DIPLOME

1.

Ćevap Lana

Srpski jezik, Likovna kultura, Istorija, Geografija, Tehničko i informatičko obrazovanje

2.

Zec Anja

Srpski jezik, Engleski jezik, Geografija, Matematika, Hemija

3.

Matković Danilo

Srpski jezik, Geografija, Matematika, Tehničko i informatičko obrazovanje

4.

Jelić Ivana

Srpski jezik, Geografija, Fizika, Matematika, Hemija, Tehničko i informatičko obrazovanje

5.

Ambruš Olja

Engleski jezik, Likovna kultura

6.

Nadaški Anamarija

Engleski jezik, Muzička kultura, Francuski jezik, Hemija, Tehničko i informatičko obrazovanje

7.

Prćić Stefan

Engleski jezik, Tehničko i informatičko obrazovanje

8.

Berkeš Aleksandar

Engleski jezik, Muzička kultura, Geografija, Fizika, Matematika, Tehničko i informatičko obrazovanje

9.

Bošnjak Aleksandar

Istorija, Geografija, Tehničko i informatičko obrazovanje

10.

Milovanović Milica

Geografija, Tehničko i informatičko obrazovanje

11.

Gabrić Stevan

Geografija

12.

Ćakić Anđela

Geografija, Hemija, Tehničko i informatičko obrazovanje

13.

Korponaić Una

Tehničko i informatičko obrazovanje

14.

Dumitrov Danijela

Tehničko i informatičko obrazovanje

15.

Nikolić Nikola

Tehničko i informatičko obrazovanje

16.

Ziđarev Milan

Tehničko i informatičko obrazovanje

17.

Gavrilović Anja

Tehničko i informatičko obrazovanje

POSEBNE DIPLOME

1.

Nadaški Anamarija

Srpski jezik, Geografija, Fizika, Matematika

2.

Jelić Ivana

Fizičko vaspitanje - odbojka

3.

Gavrilović Anja

Fizičko vaspitanje - odbojka

4.

Milovanović Milica

Fizičko vaspitanje - odbojka

5.

Ćevap Lana

Fizičko vaspitanje - odbojka

6.

Nikolić Nikola

Fizičko vaspitanje - fudbal

7.

Matijavić Milan

Fizičko vaspitanje - fudbal

8.

Ćeran Stefan

Fizičko vaspitanje - fudbal

9.

Gabrić Stefan

Fizičko vaspitanje - fudbal

 

VUKOVE DIPLOME

Nadaški Anamarija

Berkeš Aleksandar

Jelić Ivana

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja