Skip to main content

87 Majšanski Road, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Házirend

MAJSAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZABADKA

HÁZIREND

 

 

 1. A tanulók az iskola területére a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban érkeznek, és az udvaron várják, hogy az ügyeletes tanár beengedje őket az iskola épületébe.
 2. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén a tanulók kivételesen a tanítás kezdete előtt is bemehetnek az iskolaépületbe, de csak az ügyeletes tanár engedélyével.
 3. A tanulók az ötperces és tízperces kisszünetek ideje alatt a saját tantermükben tartózkodnak, a 15 perces nagyszünetet pedig az udvaron töltik.
 4. Az iskolába a tanulók megfelelő öltözékben kötelesek járni, smink és értékes ékszerek nélkül.
 5. A tanulók az iskolában kötelesek vigyázni a rendre és a tisztaságra az osztálytermek esztétikus kinézetére, valamint az iskola tulajdonára ugyanúgy, mint személyes tárgyaikra (mindezek értelmében tilos a vízzel való locsolkodás, a napraforgómag fogyasztása stb.). Az esetleges anyagi kárt az okozónak vagy az osztályközösségnek kell megtérítenie.
 6. A tanulók addig tartózkodhatnak az iskola területén, amíg a számukra előrelátott szervezett tanításon illetve szabadaktivitási-és sporttevékenységekben vesznek részt.
 7. A tanítás ideje alatt a tanulók az iskola területét csak tanári engedéllyel (lehetőség szerint az osztályfőnök jóváhagyásával) hagyhatják el.
 8. A szülőknek és az idegeneknek szigorúan tilos bármilyen módon megszakítani az órát, valamint arra hívatlanul belépni.
 9. Abban az esetben, ha a tanuló kerékpárral jár iskolába, azt csak az arra kijelölt helyen hagyhatja, lezárva. A kerékpárért az iskola nem vállal felelősséget.
 10. Az iskolába TILOS mobiltelefont, más elektromos kiskészüléket, ékszereket, készpénzt és értékes tárgyakat hozni. Ezek eltűnéséért az iskola nem felel.
 11. Az iskola területére SZIGORÚAN TILOS behozni bárminemű fegyvert és robbanószert, ami más személyre nézve veszélyt jelenthet vagy sérülést okozhat.
 12. Az iskola területén SZIGORÚAN TILOS a dohányzás, az alkohol- és kábítószer illetve pszichoaktív szerek fogyasztása, továbbá mások felbujtása illetve ösztönzése a felsoroltak fogyasztására továbbá az említett tiltott szerek tárolása, a velük való kereskedelem vagy ezen tevékenységek bármi módon történő segítése.
 13. Az iskola területén SZIGORÚAN TILOS a bármilyen alapon történő diszkrimináció és erőszak (a lekicsinylő viszonyulás, kizárás és kiközösítés, az erőszakos viselkedés és magatartás, a verekedés és a bántalmazás bármilyen formája) a tanulók irányából tanulótársaik, a tanárok, a segédszemélyzet, az iskola dolgozói irányába. Ez a tiltás vonatkozik úgyszintén a tanárok, az iskolában dolgozók, a szülők illetve eltartók valamint más személyek viselkedésére is.
 14. A házirend tiszteletben tartása minden tanuló, tanár és az iskolában dolgozó személy kötelessége, annak megszegése vagy semmibevétele az elkövető illetékesek való felelősségre vonását eredményezi, vonja maga után.
 15. A házirendnek megszegésére vonatkozó észrevételeikről a tanulók, a tanárok és az iskola dolgozói kötelesek azonnal tájékoztatni az igazgatót.

Igazgató:

   Bognár Beáta

Poslednje Novosti

Itt vagyunk

87 Majšanski Road
24000 Subotica
Serbia

Projekat podržali

Megvalósult a Bethlen Gábor Alap támogatásával

The website encountered an unexpected error. Please try again later.