Skip to main content

Majsai út 87, Szabadka   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Diákparlament

Diákparlament

(Az iskola alapszabályának 73. szakasza)

Az általános iskola utolsó két osztályában megszervezik a diákparlamentet (a továbbiakban: parlament) az alábbi célokból, hogy: 

1) véleményt mondjon és javaslatot tegyen a szakmai szervezeteknek, az iskolaszéknek, a szülői tanácsnak és az igazgatónak: az iskolai magatartási szabályokról, az éves munkaprogramról, az iskolai fejlesztési tervről, az iskolai programról, az iskola térsége rendezésének módjáról, a szabad- és oktatáson kívüli tevékenységekről, a sport- és egyéb versenyeken való részvételről, a tanulók iskolai és iskolán kívüli valamennyi rendezvényének megszervezéséről, továbbá az oktatásuk tekintetében jelentős egyéb kérdésekről; 

2) megvitassa a tanulók és a tanárok valamint szakmunkatársak kapcsolatát és együttműködését; 

3) tájékoztassa a tanulókat az iskoláztatásuk tekintetében külön jelentőséggel bíró kérdésekről; 

4) tevékenyen részt vegyen az Iskola fejlesztési folyamatában és az Iskola önértékelésében; 

5) a tanulók közül tagokat javasoljon a fejlesztéstervezési szaktestületbe. 

A parlamentet az Iskola minden egyes tagozatának két-két képviselője alkotja. 

A parlamentet minden tanévben az osztályközösség tanulói választják meg. A parlament tagjai megválasztják elnöküket.  

A parlament munkaprogramja az iskola évi munkaprogramjának szerves része. 

Az iskolák diákparlamentjei betársulhatnak a diákparlamentek közösségébe.

Itt vagyunk

Majsai út 87.
24000 Szabadka
Szerbia

Támogatónk:

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatjaTartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság